malix.se
Behöver ingen krage, tänker simma med istället för emot…..
Har under dagen funderat på vad som kommer att hända i framtiden. Eftersom det inte funkar som det gör nu, no rx så är det ju så att universum vill något annat. Det finns alltså något annat där ut…