malix.se
Sommaren, vart är den ………..
Vart har sommaren tagit vägen? Jag fryser, thumb börjar misstänka att sommaren kommer att likna den sommaren som vi endast nu har i minnet färskt. Det vill inte jag! Den vinter vi hade i år gav…