malanh.com
Một Mình có nghĩa là gì
| Ở một mình có nghĩa là sống chung với mình mình | Tôi là một chuyên gia trong việc ở một mình. Không nghiêng hẳn về phía người hướng nội đâu, tôi tự thấy mình có cả hai tính hướng nội hướng ngoại ngang bằng nhau. Ở một mình không hẳn chỉ ngồi im…