makuhwa.co.zw
Nhamo yekuripiswa ngozi mushure mekushandisirwa mushonga nevemhuri yake
MUKADZI wechidiki wekwaChikwaka, kuGoromonzi, anoti akaripiswa ngozi yainge yanetsa mumhuri apo aive nemakore 11 okuberekwa kunzvimbo yeMuzezuru, kuNyamapanda, uko akazopona nekutiza.Anoti akanoripiswa ngozi kumusha kwakaroorwa vatete vake mugore ra1999 uko kunonzi kune munhu akafa mutsaona yemotokari nevamwe 40 mushure mekushandisirwa mishonga nevemhuri yake. Mukadzi uyu anoti baba vake vekumubereka ndivo vakawirirana nehama dzake kuti vanomuripisa…