makdizdar.ba
Miroslav Brandt: Dualizam i islam
Islam, kao religija što je Osmanlije donose sa sobom preuzevši je na Istoku, neosporno i izričito počiva na načelu monoteizma. Ali ipak, kuranski tekstovi na nizu mjesta očituju da se u pozadini ne…