maithuan.com
Con Đường Nguy Hiểm Bậc Nhất Thế Giới Với 24 Khúc Cua
Đường Stillwell đã từng là tuyến đường huyết mạch trong Thế chiến 2, đường Stillwell với 24 khúc cua đầy nguy hiểm hiện là điểm đến yêu thích ở Quý Châu (Trung Quốc) Tỉnh Quý Châu nằm ở phía nam Tr…