mahisaajy.web.id
Mengikuti Acara Pembukaan Diklatsar BMKG 2018 - Mahisa Ajy Kusuma
Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Tak henti-hentinya Allah memberikan rahmatnya kepada hamba-Nya. Sudah sepatutnya kita menjadi hamba yang senantiasa mengucap syukur kepada-Nya. Teringat akan firman Allah dalam surat Ibrahim. “Dan (ingatlah) ketika Rabbmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.” [Ibrahim/14:7] Hari ini, baru Read More