magnushalsnes.no
Arabisk historie, vestlege kjelder — Midtausten
Arabarar må basere seg på vestlege og israelske arkivkjelder for å skrive si eiga historie fordi riksarkiva i deira eigne land ofte er stengde og utilgjengelge.