magnushalsnes.no
«Roleg Uro»
Korrespondentbrev frå då eg studerte arabisk i Jordan hausten 2011. På trykk i Studvest .