magnushalsnes.no
Ein engelsk beduinstamme — Midtausten
Under ei kartleggingsekspedisjon for ein jarnbanetrasé i 1922, fekk ein britik major høyre om ein beduinstamme med eit engelsk opphav.