magazynfakty.pl
Przyszłość przemysłu spożywczego w Polsce można widzieć w różowych barwach
Nie mam wątpliwości, że przyszłość przemysłu spożywczego w Polsce można widzieć w różowych barwach – mówi Marek Marzec, Business Development Consultant w CEE International Food Standard – współorganizator V Kongresu Bezpieczeństwa Żywności