magazynfakty.pl
Ogłoszenie upadłości a sukcesja majątku
Potencjalnym spadkodawcom planującym przekazanie majątku na wypadek śmierci przyświeca cel ochrony zgromadzonego majątku oraz zabezpieczenie przyszłości najbliższych