magazynfakty.pl
W mazowieckim żyje się najlepiej - Magazyn Fakty
Produkt Krajowy Brutto (PKB) powstaje z tego, co gospodarka wytwarza i sprzedaje w ciągu roku. Oblicza się go, jako średnią dla poszczególnych województw