magazynfakty.pl
Dyrektor PCA: Rozwijamy się technologicznie i międzynarodowo
Rozmawiamy z Lucyną Olborską, dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, która w maju tego roku decyzją Zgromadzenia Ogólnego European co-operation for Accreditation została wybrana na przewodniczącą Komitetu EA ds. Komunikacji i Wydawnictw