magazynfakty.pl
Akademia Marynarki Wojennej
Akademia Marynarki Wojennej (lider) wraz z Politechniką Krakowską, Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, Przedsiębiorstwem Badawczo-Produkcyjnym FORKOS Sp. z o.o. oraz ośrodkiem badawczo-rozwojowym Bundeswehry WTD-71 (projekt w Europejskiej Agencji Obrony) aktualnie prowadzą prace nad biomimetycznymi pojazdami podwodnymi.