made-in-photo.com
Pracownia Narracji Fotograficznej, ASP Warszawa Enter[PHOTO]tainment
Pracownia Narracji Fotograficznej prof. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz as. Magdalena Morawik Pracownia Narracji Fotograficznej jest miejscem dyskusji o fotografii, jako medium artystycznej ekspresji. Jest przestrzenią rozwoju myśli, gdzie dominuje przekonanie, że bycie fotografem współcześnie to już nie tylko techniczne umiejętności, ale przede wszystkim sposób refleksji, będącej efektem analizy rzeczywistości i emocji towarzyszących temu postrzeganiu. Prowadząc pracownię proponuję rozumienie fotografii i