made-in-photo.com
Wystawa „enter[PHOTO]tainment” w Arkadach Wrocławskich
„entertainment” - to tytuł najnowszej wystawy, jaką można oglądać na parterze Arkad Wrocławskich. Składa się ona z 9 realizacji fotomedialnych powstałych w Pracowni Fotografii Intermedialnej ASP we Wrocławiu. Wstęp wolny. Pracownia Fotografii Intermedialnej (prowadzący: prof. Andrzej P. Bator, dr Agata Szuba). Pierwszorzędnym z punktu widzenia praktyki twórczej realizowanej w wyższym szkolnictwie artystycznym jest zagadnienie związane ze zjawiskiem