made-in-photo.com
Marta GROCHOWSKA Kamienica Pracownia Fotografii Intermedialnej, ASP Wrocław Enter[PHOTO]tainment
Pracownia Fotografii Intermedialnej prof. Andrzej P. Bator as. dr Agata Szuba