lv.communityleadersbrief.org
Labrīt!
Piezīme: Šis raksts ir paredzēts, lai informētu lasītājus Notikuma dienā, un tas tiks publicēts pirms faktiskā Notikuma. Labrīt, jaunatnācējs! Šī ir masveida arestu / finansiālas pārstartēšanas die…