lv.communityleadersbrief.org
Atvērtā vēstule uzņēmumu vadītājiem: Ko Notikums nozīmē cilvēcei un jums
(Priekšvārds: es gribētu redzēt, kad jēdziens “biznesa ētika” vairs nebūs oksimorons. Ir jāatnāk dienai (un tā nāk), kad likumīgām vienas personas tiesībām ir prioritāte korporācijas ti…