lustrobiblioteki.pl
Przeglądy magazynów bibliotecznych podstawą profilaktyki konserwatorskiej - Lustro Biblioteki
Profilaktyka ochrony materiałów bibliotecznych podczas ich przechowywania i udostępniania to jedno z głównych zadań dla bibliotekarzy i konserwatorów, zajmujących się zbiorami. Niezależnie od dokonania aktu rejestracji w narodowym zasobie bibliotecznym, wszystkie biblioteki posiadające materiały biblioteczne o wyjątkowej wartości i znaczeniu dla dziedzictwa narodowego powinny przestrzegać tych samych zasad ochrony. Propozycję procedur z zakresu konserwacji zabezpieczającej …