lustrobiblioteki.pl
Dofinansowanie na czasopisma – wyniki programu MKiDN - Lustro Biblioteki
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu Czasopisma. Które biblioteki otrzymały dofinansowanie? Celem programu jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych, zarówno tych o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach. Zgodnie z celem, MKiDN uznał, że w środowisku bibliotekarskim dofinansowanie otrzymają: Stowarzyszenie Bibliotekarzy …