lustrobiblioteki.pl
Poprawa dostępu do kultury i sztuki – nabór wniosków - Lustro Biblioteki
W ramach działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” można ubiegać się od 100 tys. do nawet 500 tys. euro dofinansowania. Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki. Szczegóły poniżej.