lustrobiblioteki.pl
Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020 – nabór do programu - Lustro Biblioteki
Ojczysty – dodaj do ulubionych ma promować poprawną i sprawną polszczyznę, rozwijać zainteresowanie językiem ojczystym poprzez ukazywanie jego różnorodności, wywołać refleksję nad rolą języka w naszym życiu oraz związkiem polszczyzny z kulturą materialną i duchową Polaków.