lustrobiblioteki.pl
EtnoPolska 2020 – nabór wniosków do programu - Lustro Biblioteki
Narodowe Centrum Kultury czeka na wnioski o dofinansowanie do 15 stycznia 2020. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.