lunden.katolsk.no
Kommuniteten
Så lev da sammen i full endrektighet, og ær Gud i hverandre, for hans templer er dere jo blitt. (Fra Augustins Regel) Internasjonalt fellesskap… Kommuniteten på Lunden er i dag internasjonalt…