lunden.katolsk.no
Den hellige Dominikus
Han ble kalt Dominikus, jeg for min del omtaler ham som den gartner Kristus valgte til å hjelpe seg i sin hage. (Dante: Den Guddommelige Komedie, Paradiset sang XII) Dominikanerordenen, som…