lunden.katolsk.no
Presentasjon
Lunden kloster er et katolsk kloster i Oslo som tilhører Dominikanerordenens kontemplative gren (moniales) og er tilsluttet Fédération Notre Dame des Prêcheurs som er en sammenslutning av tilsvaren…