lunden.katolsk.no
Prøvetid og utdannelse
Hvordan kan man bli nonne? Det kreves naturlige egenskaper, som god helse, psykologisk modenhet, sunn dømmekraft og et åpent lærvillig sinn, samt evne til å leve i fellesskap. Når man ha vært katol…