lunden.katolsk.no
Forbønn
I sin bønn bringer søstrene frem for Gud de gleder og håp, den sorg og angst som våre dagers mennesker føler. (Fra Konstitusjonene for nonnene i Dominikanerordenen) Forbønn er en viktig del av vår …