lunden.katolsk.no
Første torsdag i måneden: Bønn for kall i OKB
Velkommen til kallsmesse på Lunden i dag kl. 18.00! As a result of their courage to go and see, the disciples will experience the abiding friendship of Christ and will be able to pass each d…