ludzkie-zagwozdki.pl
Jak poprawnie wykonać sterylizację narzędzi kosmetycznych?
Narzędzia kosmetyczne zaliczyć można do trzech grup. Do pierwszej grupy należą narzędzia wysokiego ryzyka zakażenia, które mają kontakt z krwią lub innymi wydzielinami. Do drugiej grupy zalicza się…