lubartowski.pl
Wielkie spotkanie przedsiębiorców w ramach rozmów B2B
Setka przedsiębiorców na Sali, blisko 2-godzinne rozmowy B2B, pokazy mody, prezentacja auta sportowego oraz integracja w ramach bankietu. Zbliżają się Lubelskie Spotkania B2B, organizowane przez Gi…