loyalty.populaceinc.com
Modele silnikow dezamet
j$k484471j$kDeterminantą w pozyskaniu Produkcji cywilnej było zapewnienie pracy dla ponad 100 pracowników Wydziału remontowego oraz narzędziowni, w II dramatycznego braku pracy na rynku Nowej dęby je powiatu tarnobrzeskiego. Uruchomienie tej Produkcji odbywało się na posiadanym przestarzałym parku maszynowym, qui w trakcie kilkanaście lat unowocześniono i zmodernzowano. Udział tej całkowicie Nowej uruchomionej Produkcji cywilnej całości eksportowanej,