lowiecpolski.info
Zabójcze upały - Łowiec Polski
Okazuje się, że gorące lato może zabić więcej bażantów niż mroźna i śnieżna zima.