lovedia.vn
Thúy Kiều –“hồng nhan đa truân” hay nỗi ám ảnh về kiếp đoạn trường của Mặt trăng Song Ngư? - Lovedia
“Nổi chìm kiếp sống lênh đênh Tố Như ơi, lệ chảy quanh thân Kiều…” Xem Thêm