lovedia.vn
Sự tích ngày 20/10 ở vương quốc Bọ Cạp - Lovedia
Câu chuyện mà tôi sắp kể xảy ra tại vương quốc Bọ Cạp – vương quốc nổi tiếng hùng mạnh quyền lực và giàu đẹp được tạo nên khi những tộc người Bọ Cạp - đầy tham vọng và ý chí, lại vốn thấu hiểu sức mạnh đoàn kết - tập hợp lại với nhau.