lovedia.vn
Sao Thủy đi lùi: Tình cũ trở lại? - Lovedia
Đôi khi tôi nghĩ nếu sao Thủy mọc tay, chắc chắn nó sẽ thò sang Trái đất vặn cổ không ít đứa. Đổ tại vừa vừa thôi, để yên cho bố đi lùi. Khoảng lặng của sao Thủy đi lùi tháng 3/2019 Sao Thủy Kim Ngưu đi lùi 9/4 – 20/5: Trái tim hay lýXem Thêm