lovedia.vn
Ruler nhà 8 - Tình dục, cái chết và sự tái sinh trên bản đồ sao - Lovedia
Bởi nhà 8 là nhà thứ 2 nếu tính từ nhà 7, nó còn đại diện cho sự ủng hộ về mặt tài chính, đạo đức, tinh thần và thể chất bạn có được từ một đối tác, người yêu hoặc cộng đồng. Nó tượng trưng cho các vấn đề pháp lý, niềm tin, thuếXem Thêm