lovedia.vn
Nhật kí của Gió - Lovedia
Ai cũng thích viết nhật kí, bởi lẽ ai cũng có nhu cầu được thấu hiểu, được đồng cảm, được lắng nghe. Nhật kí của Gió dành tặng cho những ai đã yêu, đang yêu và sẽ mãi tin vào một tình yêu trọn vẹn và viên mãn.