lovedia.vn
Mars – Venus và chuyện cung – cầu trong tình yêu (P1: Các lý giải cơ bản) - Lovedia
Venus yêu cầu, còn Mars đáp ứng. Venus khơi gợi, còn Mars hành động. Venus thủ thỉ “chiếm lấy em đi” còn Mars đấm ngực “anh đến đây” (hai hành tinh đều ưa khoái lạc, nhục dục). Dự báo tuần mới từ 8/10 đến 15/10/2017 cho 12 cung Hoàng đạo Dự báo tình yêu vàXem Thêm