lovedia.vn
Dự báo tuần mới từ 2/7 - 8/7 cho 12 cung Hoàng đạo - Lovedia
Vào ngày 5/7, Chiron sẽ bắt đầu đi lùi tại Bạch Dương. Có vẻ tiểu hành tinh này mới đến đây không lâu và đã đi lùi rồi. Chu kỳ này sẽ xoáy sâu vào một một vết thương/một đấu tranh đau đớn. Dự báo tổng quan tháng 7/2018 cho 12 cung Hoàng đạo DựXem Thêm