lovedia.vn
Bốn nguyên tố Đất Lửa Khí Nước và Cycle of life - Lovedia
Tinh túy nhất nằm trong những thứ cơ bản nhất. Vòng tuần hoàn bốn nguyên tố Lửa – Đất – Khí – Nước ở một khía cạnh nào đó có thể coi như phiên bản rút gọn của vòng tròn Hoàng đạo: chúng đều là ẩn dụ cho quy luật vận động của vũ trụXem Thêm