lovedia.vn
Dự báo tuần mới từ ngày 15/4 tới ngày 22/4 cho 12 cung Hoàng đạo - Lovedia
Bạn sẽ tìm thấy sự cân bằng, thỏa thuận, đánh giá. Đồng thời, với Trăng tròn sẽ vuông góc với South Node Ma Kết và North Node Cự Giải, đây sẽ là giai đoạn đưa ra lựa chọn tiếp tục với những giới hạn, áp lực cũ hay vượt qua đó để tiến tới sựXem Thêm