longcongnghiep.vn
LỒNG NUÔI THỎ THỊT
LỒNG NUÔI THỎ THỊT là mẫu lồng dùng để nuôi thỏ từ lúc cai sữa mẹ (0,5 kg – 0.8 kg)đến lúc xuất bán thịt ( 2kg -2.5kg) Dựa vào nhu cầu của thỏ trong giai đoạn này BÀ CON có thể thiết kế nhiều mẫu lồng với nhiều kích thước khác nhau để nhốt …