longcongnghiep.vn
Lồng Nuôi Thỏ Công Nghiệp kích thước 120x60x40cm
Thực tế cho thấy đây là mẫu lồng thỏ KHÔNG PHÙ HỢP nuôi thỏ bởi chiều cao 40cm là quá dư thừa. Bà con không nên sử dụng mẫu lồng thỏ 120x60x40cm.