lomzatek.pl
Sejmik województwa obradował w Łomży
We wtorek 9 października w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży odbyły się uroczyste obrady sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego. Wyjazdowe posiedzenie wpisało się w obchody jubileuszu 600-lec…