lom.com.tr
The Land Across The Blind - LOM
The Land Across The Blind 2014 Cover and Book Design for Hera Büyüktaşçıyan Designer: Utku Lomlu