lom.com.tr
Ayp, Pen, Kim - LOM
Ayp, Pen, Kim 2015 “Ayp, Pen, Kim” Venice Biennial Book Design for Hera Büyüktaşçıyan Designer: Utku Lomlu