lohari.net
Omistaako valtio sinut?
Niin, omistaako se? Mietipä sitä.